Tässä artikkelissa käyn läpi Wigglesworthin henkisesti älykkään ihmisen mallin neljännen ja viimeisen osa-alueen, joka on sosiaalinen sekä henkinen läsnäolo. 


Aikaisemmat Wigglesworthin mallia käsittelevät artikkelit:

Johdanto Wigglesworthin malliin henkisesti älykkään ihmisen ominaisuuksista


Osa 1: Itsetuntemus


Osa 2. Universaali tietoisuusOsa 3. Korkeamman minän ja egon hallintaOsa 4. Sosiaalinen sekä henkinen läsnäolo


Tämän viimeisen neljänneksen henkisesti älykkään ihmisen taidot ovat luonnollista seurausta aikaisempien ominaisuuksien kehittymisestä.


17. On viisas ja vaikuttava henkinen opettaja tai mentori


Tämä taito ei välttämättä tarkoita perinteistä opettamista tai luennoimista, vaan myös opettamista esimerkin kautta. Kaikkein vaikuttavimmat opettajat opettavat elämällään, olemalla positiivisia roolimalleja. Viisas opettaja ei vie oppilastaan hänen oman viisautensa taloon, vaan ohjaa oppilaan avaamaan ovet omaan viisauteensa. Korkeimmalla tasolla tämä taito tarkoittaa sitä, että ihminen opettaa oman olemuksensa kautta. Hän säteilee sitä muutosta ja voimaa, jonka haluan nähdä ympärillään. Jos ihminen on rauhallinen, myötätuntoinen ja viisas stressaavinakin aikoina, hänestä tulee roolimalli monille muille. 18. Viisas ja vaikuttava muutoksen alkuunpanija


Muutoksen alkuunpanija on katalysaattori muutokselle. Muutoksen alkuunpanija auttaa ihmisiä, ryhmiä ja organisaatioita suunnistamaan muutosten läpi sellaisella tavalla, jossa lopputulos on hyvä, nopeammin toteutettu ja aiheuttaa vähemmän stressiä ja kärsimystä.


Tässä taidossa tarvitaan kaikkien näkökulmien ymmärtämistä, sellaisen tilanteen luomista, jossa kaikki osapuolet voittavat, muutosprosessin kunnioittamista ja epäitsekeskeistä osallistumista prosessiin.


Perustasolla tämä taito tarkoittaa sitä, että ihminen on kykenevä näkemään ja nimeämään muutoksessa mukana olevien eri osapuolien tuskan ja kärsimyksen ja luomaan luottamuksellisen suhteen kaikkien osapuolien kanssa. Kun taito kehittyy ihminen on kykenevä tuntemaan myötätuntoa kaikkia osapuolia kohtaan, vaikka hän ei itse olisi samaa mieltä heidän kanssaan tai ymmärtäisi heidän kärsimystään (omasta linssistään käsin).


Yksi avainelementti tässä taidossa on kärsivällisyys ja sen kautta tuleva kyky kunnioittaa muutoksen luontaista prosessia. Ihmiset tarvitsevat aikaa surra sitä, mistä he joutuvat luopumaan ja hyväksyä se, mitä tuleman pitää. Tämä vaatii myös epäitsekästä osallistumista, jolloin se pelkoperusteinen ja vihainen osa ihmisestä, joka haluaa olla aina oikeassa, on kontrollissa. 

henkinen_alykkyys_millainen_on_henkinen_alykkyys19. Myötätuntoisten ja viisaiden päätösten tekijä


Henkisesti älykäs ihminen kykenee käyttäytymään tilanteesta riippumatta viisaasti ja myötätuntoisesti sekä säilyttämään sisäisen ja ulkoisen rauhan. 


Yleinen tavoite ihmiselle on oppia tekemään päätöksiä korkeammasta minästä käsin. Se vaatii sen, että ihminen:

1. Kuuntelee egoaan, mutta ei anna sen olla ohjaksissa.
2. Pyrkii näkemään tilanteen rakastavin silmin.
3. Toimii viisaudesta ja myötätunnosta käsin. 


Ensimmäisellä tasolla tämä taito tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee tekemään päätöksiä, jotka ovat myötätuntoisia itseä kohtaan. Seuraavalla tasolla myötätunto laajenee lähipiiriin. Kolmannella tasolla ihminen pystyy suhtautumaan myötätuntoisesti ihmisiin, jotka ovat hänen vihollisiaan ja samalla pystyy asettamaan heille terveet rajat suojellakseen itseään. Neljännellä tasolla ihminen tekee tasapainoisia ratkaisuja, jotka kunnioittavat kaikkia olevia. Viidennellä tasolla oleva ihmisen sisäinen johdatus on niin voimakasta ja selkeää, että hänellä on vakaa itsehillintä.


Sisäinen johdatus ilmenee viisaana ja myötätuntoisena toimintana, joka tuntuu tulevan jostakin suuremmasta olemuksesta ja virtaavan ihmisen kautta maailmaan. Henkisesti korkealle kehittyneet ihmiset kertovat usein kokevansa tulevan johdatetuksi jonkin suuremman kautta. 20. Rauhoittava ja parantava läsnäolo


Kun ihmisellä on sisäinen ja ulkoinen mielentyyneys tai rauha se alkaa säteillä hänen ympärillä oleviin ihmisiin. Perustasolla tämä taito alkaa näkymään siinä miten muut ihmiset suhtautuvat sinuun. He eivät esimerkiksi enää yritä saada sinua juoruilemaan pahantahtoisesti toisista tai kuuntelemaan uhritarinoita elämästään.


Kun tämä taito kehittyy, ihminen saattaa alkaa huomaamaan miten hänen olemuksensa on muita ihmisiä rauhoittava. Muut ihmiset saattavat kertoa, että he virkistäytyvät ja energisoituvat hänen läheisyydessään. Ollakseen rauhan tilassa, ihmisen tulee päästää irti tietyn lopputuloksen aikaansaamisesta sekä tarpeesta olla vastuussa tilanteista tai toisista ihmisistä. Tämä taito edellyttää, että ihminen irrottautuu tekemisestä ja kykenee olemaan läsnä. Tämän taidon korkeimmalla tasolla ihmisestä tulee majakka, joka voimistaa muiden ihmisten korkeamman minän ohjausta ja ääntä. 21. Ui elämän virrassa


Henkisesti älykäs ihminen ymmärtää, että elämä on alati muuttuva joen virta. Se on prosessi, joka on usein ennalta-arvaamaton. Ihminen oppii uimaan elämän virran mukana ja hyväksymään sen aaltoilun. Tämän kyvyn omaava ihminen  ammentaa tietoa ja ohjausta intuitiolta sekä on herkällä tavalla tietoinen sekä kehonsa että ympäröivän maailman viesteistä.


Kun ihminen hallitsee tämän taidon, hän pystyy tunnistamaan otolliset olosuhteet oikea-aikaiselle toiminnalle. Sen myötä hän tunnistaa eteen tulevista mahdollisista esteistä monia eri merkityksiä. Esteet saattavat ilmaantua virtaan esimerkiksi siksi, että on aika odottaa. Kun ihminen kehittää tätä kykyä, hän alkaa tunnistamaan siunauksen ja häiriötekijän välisen eron. Sen lisäksi hän kokee, että oikeat ihmiset ja resurssit ilmaantuvat juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Ihminen kokee sitä enemmän synkronismia mitä enemmän hän on linjassa elämän virran kanssa.


Kehotietoisuus on tärkeä osa tätä taitoa. Jotta ihminen pystyy tunnistamaan elämän aaltoilun, hänen tulee kyetä tunnistamaan aaltoilu omassa kehossaan. Kun virittäytyy kuuntelemaan kehoaan, asettuu itse asiassa kuuntelemaan universumin ääntä. Silloin keho voi kertoa milloin on luontainen aika toimia ja milloin taas on hyvä odottaa. 


Tämän taidon korkeimmalla tasolla ihminen elää iloisesti ikuisessa nyt-hetkessä. Se kuka hän on ja mitä hän tekee, on vaivattomasti sujuvaa tanssia. Kun henkinen älykkyys kukoistaa tällä tasolla, ihminen alkaa huomaamaan että sen sijaan, että hän tekisi jotakin, hän on kanava, jonka kautta universumi toteuttaa itseään, ja se jos mikä on riemukasta ja kaunista tanssia. Kaikki Wigglesworthin mallia käsittelevät artikkelit järjestyksessä:


Johdanto Wigglesworthin malliin henkisesti älykkään ihmisen ominaisuuksista


Osa 1: Itsetuntemus


Osa 2. Universaali tietoisuus


Osa 3. Korkeamman minän ja egon hallintaOsa 4. Sosiaalinen ja henkinen läsnäoloLue lisää aiheesta!


>> Henkisen älykkyyden määritelmiä


>> Henkisen älykkyyden perusta – Kävelijä Mirja Kärnän malli


>> Henkisesti älykkään ihmisen 12 ominaisuutta – Zohar

Kavelija_mirja_karna

Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.


Voit tilata minulta luennon tai kirjallisen tuotoksen: 
mirja.karna@gmail.com
Lähde:
Tämä artikkeli perustuu Cindy Wigglesworthin kirjaan “SQ21: The Twenty-One Skills of Spiritual Intelligence” (2012)

Facebook Comments