Asta Raamin mukaan meillä on käytössämme kolme erilaista intuitiota. Ne ovat vaistopohjainen intuitio, asiantuntijaintuitio ja superintuitio. 


Vaistointuitio on ihmisen primitiivisen osan alitajuista reagointia. Vaistot pohjautuvat geeneihin ja opittuihin toimintamalleihin, joiden kautta tämä intuitio ammentaa tietoa. Vaistopohjainen intuitio on kuin ympärillämme leijuva aistikenttä, joka kerää koko ajan ajantasaista informaatiota ilman, että olemme siitä tietoisia. Vaistoihin ovat vaikuttaneet ihmiskunnan pitkä selviytymisstrategia, ympärillä oleva kulttuuri sekä kokemukset varhaislapsuudessa. Vaistointuitio vääristyy helposti, sillä sen alueella ovat myös ylisukupolviset traumat, valtakierteet sekä ihmisen taistele ja pakene -reaktiot. Vaistointuitio toimii kehon kautta nyt-hetkessä. 

Asiantuntijaintuitio pohjaa ihmisen sisäiseen tietopankkiin, joka on kertynyt vuosien mittaan asiaan perehtyessä. Tämä intuitio ei rajoitu pelkästään kovan luokan tutkijoihin, vaan ihan tavallinen ihminen voi olla elämässään jonkin arkisen asian asiantuntija. Asiantuntijuus syntyy ihmiselle pitkäjänteisessä paneutumisessa johonkin tärkeään asiaan. Asiantuntijan tieto on sanallista tietoa sekä kokemuksen kautta opittua hiljaista tietoa, jota on vaikea sanallistaa. Asiantuntijaintuition kautta ihminen hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja pystyy liittämään uuden tiedon aiempaan kokemukseen.

Asiantuntijaintuition muoto voi olla esimerkiksi aavistus, kuvallinen näkeminen, kehollinen tuntemus tai abstrakti ja moniulotteinen hahmottaminen. Asiantuntijaintuitio toimii materian lineaarisessa maailmassa. Siellä on mukana menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Sen lisäksi siihen liittyvät sanat, konseptit sekä käsitteet eli asioille ja kokemuksille rakentamamme raamit. 


Henkinen älykkyys avaa superintuition


Superintuitio on intuition kolmas ulottuvuus. Siitä on käytetty aikojen saatossa erilaisia termejä. On puhuttu kollektiivisesta alitajunnasta, supertajunnasta, kentästä, ykseydestä ja transpersoonallisesta alueesta. Superintuitiossa ei ole kyse taikauskosta tai maagisesta ajattelusta. Se on äärimmäisen luonnollinen tietämisen tapa. Ihminen kulkee kohti superintuitiota mielen hiljentämisen ja transsendenttisten kokemusten kautta. Raamin mukaan superintio on “kuin ihmiskunnan yhteinen taajuus, joka läpäisee fyysisen maailman ja kaikki rajat, tuoden ne kaikki yhteen, ihmiskunnan joukkoälyksi”. 


Superintution alueella ei ole käsitettä ajasta ja siksi on tärkeää rauhoittaa oma mieli läsnäolevaan hetkeen. Vaikka ihminen on ulkoisesti rauhallinen, hänen ajatuksensa saattavat laukata koko ajan kaksi askelta edessäpäin. Hän istuu kiikkustuolissa ja juo teetä. Samalla mieli jo askartelee takan sytyttämisen ja avannon aukaisemisen parissa. Läsnäolo karkaa, eikä ihminen löydä ovea superintuition ulottuvuuteen. Sen äärelle voi virittäytyä lisäämällä elämässään läsnäolon, rauhan ja kiitollisuuden kokemuksia. Myös turhan kiireen karsiminen auttaa luomaan yhteyttä intuition kolmanteen ulottuvuuteen.


Muistan kun ensimmäistä kertaa kuuntelin Raamin Intuitio3 -kirjaa. Olin siihen aikaan työstämässä kirjaa, jossa esittelen henkisen älykkyyden perustan, joka on yhteys itseen, yhteys toisiin ja yhteys elämään. Tunsin suunnatonta iloa ja kanssasisaruutta minulle tuntemattoman tutkijan kanssa, joka kertoo kirjassaan, että intuition vakaa pohja on taito kyetä yhteyteen. “Se on kykyä rakentaa yhteys puuttuvaan tietoon tai näkökulmaan mutta myös toisiin ihmisiin ja itseen”. Kuuntelin kirjaa ajaessani pyörällä. Minun oli vaikea pysyä satulassa, niin ilahtunut olin tästä yhteydestä. 


Asta Raami sanoittaa nerokkaasti ihmisten välistä näkymätöntä yhteyttä. Hän kirjoittaa: “Yhteys on kuin kaikkialle ulottuva langaton puhelinverkko. Olemme yhteydessä siihen, sillä jokainen meistä on oma tukiasemansa”. 


Vaikka Raami oli tutkinut intuitiota vuosia, hän ei aikaisemmin ollut osannut tarkentaa yhteyden tärkeyteen, sillä se ei ollut hänelle näkyvillä. Intuitio3 -kirjan taustatutkimuksen myötä “intuition toiminta alkoi jäsentyä täysin päinvastaisesta suunnasta: kolmen erilaisen intuition toiminnasta sekä yhteystaajuksien ja yhteystaitojen näkökulmasta”. 


Minulla yhdistyi Asta Raamin jäsentämä superintuitio sekä oma asiantuntija-alueeni henkinen älykkyys. Ymmärsin, että ne ovat saman asian palasia. Kun ihminen on tasapainoisesti yhteydessä itseensä, toisiin sekä elämään, hänellä virtaa luontainen henkinen älykkyys ja sen myötä avautuu ovi kollektiiviseen langattomaan verkkoon, joka on superintuition timanttista ydintä.


Mieltä avartamalla ja antautumalla voi vastaanottaa syvää intuitiivista tietoa, jonka toimivuuden voi myöhemmin todeta oman erottelukyvyn avulla. Oman näkemykseni mukaan ihmisen superintuitio avautuu henkisen älykkyyden avautumisen myötä. 


Joten ei muuta kun superintuitita kohti, Asta Raamin sanojen rohkaisemana: “Mielemme luontainen suuntautuminen kohti yhteyttä kutsuu meitä kasvamaan kohti uutta ja löytämään siihen tarvittavan rohkeuden itsestämme”.


Asta Raamin tutkimus vei kolmen erilaisen intuition äärelle


Vuonna 2015 taiteen tohtori ja tutkija Asta Raami (2015) väitteli Aalto yliopistossa intuitiosta. Aikaisemmin hän oli syventynyt luovuuteen ja sen moninaisiin prosesseihin. Väitöskirjassaan Raami tutki intuition käyttöä ja kehittämistä luovissa prosesseissa. Seuraavana vuonna julkaistiin Raamin (2016) tietokirja “Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä”.

Raami jatkoi tutkimustaan intuition parissa havainnoiden ja purkaen sen prosessia ymmärrettäviksi askeliksi. Vuonna 2020 julkaistuun kirjaansa “Intuitio3“ hän haastatteli seitsemää suomalaista tutkijaa, joista osa oli mukana myös aikaisemmassa kirjassa. Tutkimustyönsä myötä Raamille hahmottui kolme erilaista intuitiota, joita keksijät käyttävät hyödykseen. 


Asta Raamin uusin kirja Intuitio3 on mielenkiintoinen ja avartava. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille intuition syvemmästä ymmärtämisestä kiinnostuneille. Itse olen lukenut kirjan moneen otteeseen ja tulen varmasti lukemaan vielä uudestaan.

Tätä blogitekstiä varten olen saanut kustantajalta kirjan arvostelukappaleen.

Kavelija_mirja_karna


Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.

Voit tilata minulta luennon tai kirjallisen tuotoksen: 
mirja.karna@gmail.com
Asta Raamin teokset


– Raami, A. (2020). Intuitio3 : #intuitio3, #kolmeintuitiota, #superintuitio, #yhteys. Kustannusosakeyhtiö Otava.
– Raami, A. (2016). Älykäs intuitio: Ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.
– Raami, A. (2015). Intuition unleashed : on the application and development of intuition in the creative process. Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Department of Media.

Facebook Comments