Tässä artikkelissa käyn läpi henkistä älykkyyttä selittävän Cindy Wigglesworthin nelikenttämallin kolmannen osa-alueen, joka on korkeamman minän ja egon hallinta. Mallissa valotetaan henkisesti älykkään ihmisen ominaisuuksia.


Aikaisemmat Wigglesworthin mallia käsittelevät artikkelit:

Johdanto Wigglesworthin malliin henkisesti älykkään ihmisen ominaisuuksista


Osa 1: Itsetuntemus


Osa 2. Universaali tietoisuus


Osa 3. Korkeamman minän ja egon hallinta


Tämä osa-alue tarkoittaa mestarillistä itsehillintää, joka edesauttaa ihmisen ohjautumista korkeammasta minästään käsin. 


12. Sitoutuminen henkiseen kasvuun


Henkiseen kasvuun sitoutunut ihminen on halukas oppimaan henkisistä aiheista, jotka tulevat monista eri perinteistä. Sen lisäksi hänelle ovat tuttuja ja tärkeitä oman henkisen perinteen mukaiset opetukset. Tunnistamalla oman henkisen perinteen, jossa on kasvanut ja asettumalla sen kanssa tietoiseen dialogiin, saavutetaan suuri harppaus omassa henkisessä kasvussa. 13. Pitää korkeamman minän ohjaksissa


Tämä kyky ei tarkoita pelkästään sitä, että ihminen saa egonsa hallintaan, vaan sitä, että hän ohjautuu korkeammasta minästään käsin. Tämän kyvyn ensimmäisellä tasolla oleva ihminen pystyy satunnaisesti tunnistamaan milloin hän käyttäytyy egosta käsin ja ymmärtämään, että se ei tuota pitkäjänteistä tyytyväisyyttä. Korkeammalla tasolla oleva ihminen on kehittänyt päivittäisellä harjoituksella “korkeamman minän lihaksia” niin paljon, että toimiminen korkeammasta minästä käsin on tapa, eikä enää poikkeus. Silloin ihminen on myös valmistautunut haastavimpiin tilanteisiin, eikä enää triggeröidy egokeskeiseksi edes hetkellisen pelon, surun, väsymyksen tai muiden hankalien tunteiden aikana. 


Yksi avain tämän kyvyn valjastamiseen on ymmärrys ajatuksen, tunteen ja toiminnan suhteesta toisiinsa. Ihminen ei voi kontrolloida valtaosaa elämänsä tapahtumista, mutta hän voi kontrolloida sitä, miten hän ottaa ne vastaan ja miten reagoi niihin. Wigglesworth puhuu kirjassaan “pienen hetken aikalisästä”, joka vapauttaa ihmisen oman voiman. Kun ihminen ottaa haastavassa tilanteessa muutaman sekunnin aikalisän, hän luo luonnollisesti lisätilaa ärsykkeen ja siihen vastaamisen väliin. Sillä tavoin hän voimistaa omaa tietoista toimintaansa. 

henkisyys_alykkyys_henkinen_aly14. Elää arvojen ja elämäntarkoituksen mukaisesti


Koska henkinen älykkyys on nimenomaan sitä, miten ihminen toimii, arvojen ja elämäntarkoituksen tunnistaminen ei riitä. Henkisesti älykäs ihminen elää niiden mukaista elämää. Tämän taidon perustasolla ihmisellä on kyky tunnistaa ja kuvailla omaa elämäntarkoitustaan ja arvojaan. Kun ihminen kehittyy tässä kyvyssä, hän alkaa tekemään enemmän valintoja, jotka pohjautuvat hänen omiin arvoihin. Toiminta on aitoa ja hän tekisi samat valinnat, vaikkei kukaan olisi todistamassa hänen tekemistään. Korkeimmalla tasolla oleva ihminen toimii arvojensa mukaisesti, vaikka joutuisi maksamaan siitä kovan henkilökohtaisen hinnan. 


15. Luottamus


Tämä taito edellyttää nöyryyttä (pohjautuu taitoon 9) ja taitoa ylläpitää mielessään laajaa sekä ajallista että tilallista horisonttia. Kun ihminen näkee elämän ihmeellisenä, itseään suurempana älykkäänä systeeminä, on hänen helpompi ylläpitää luottamusta. Usko johonkin suurempaan on välttämätön edellytys tälle taidolle. Sillä minkä nimen suuremmalle voimalle antaa, ei ole merkitystä. Nimitys voi olla uskonnollisen näkemyksen mukaan esimerkiksi Jumala tai sitten neutraalimmin vaikka elämänenergia. Henkinen älykkyys ei edellytä jotakin tiettyä uskomusjärjestelmää, vaan se on sovellettavissa sekä uskonnolliseen yhteyteen että muihin määrittelemättömiin yhteyksiin.


Henkisesti älykäs ihminen vastaanottaa elämänsä vaikeimmat hetket kiitollisuudella, luottaen että tämäkin vaikeus voi johtaa johonkin minua tukevaan lopputulokseen. Se ei aina ole mahdollista silloin kun ongelmat ovat akuutisti päällä, mutta jos ihminen pystyy katsomaan taakseen tilanteen laannuttua ja tarkastelemaan menneisyyden vaikeita kokemuksia siinä valossa, mitä hyvää niistä seurasi, on tämä taito kehittymässä voimakkaammaksi. Se ei tarkoita, että ihminen vähättelisi vaikeiden aikojen tuskaa tai lakaisisi ne maton alle. Tuska tunnustetaan ja tunnetaan, mutta samaan aikaan paradoksaalisesti nähdään syvemmälle tilanteeseen ja löydetään pinnan alla olevia merkityksiä ja lahjoja. Merkityksellisyyden tunne on tärkeä osa tätä taitoa. Jotta ihminen selviää vaikeista ajoista, hänen tulee tietää “miksi” hän elää. 


16. Ohjauksen hakeminen korkeammalta minältä


Tämä taito tarkoittaa sitä, että ihminen on selkeämmin yhteydessä sisäiseen viisauteensa. Henkisesti älykäs ihminen etsii keinoja kehittää itseään avoimemmaksi ja herkemmäksi vastaanottamaan tarkempaa ohjausta intuitiolta. Aika-ajoin ihmisen on hyvä mennä hiljaisuuteen ja kysyä ohjausta korkeammalta minältään tai korkeammalta voimalta ja kärsivällisesti odottaa sieltä tulevaa ohjausta. 

Jatka viimeiseen osioon >>

Kavelija_mirja_karna

Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.
Voit tilata minulta luennon tai kirjallisen tuotoksen: mirja.karna@gmail.com
Lähde:
Tämä artikkeli perustuu Cindy Wigglesworthin kirjaan “SQ21: The Twenty-One Skills of Spiritual Intelligence” (2012)

Facebook Comments